Dalijamės Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos informacija kviesdami Jus aktyviai dalyvauti Europos judumo savaitėje organizuojant judumą skatinančius renginius, dalyvaujant kitų organizacijų renginiuose bei pagal galimybes skleidžiant judumo žinutę Lietuvos gyventojams.

Europos judumo savaitės vadovą kartu su kita aktualia informacija rasite Aplinkos ministerijos svetainėje: https://am.lrv.lt/lt/apie-ministerija/akcijos-ir-kampanijos/europos-judumo-savaite/europos-judumo-savaite-2021

2021_EMW_Thematic_Guidelines_LT

2021 m. rugsėjo 16-22 dienomis vyksta viena didžiausių tvaraus judėjimo kampanijų „Europos judumo savaitė“