Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto Norway GRANT projekto komanda pristato II-ąją sporto šventę, kuri yra dalis mūsų įgyvendinamo projekto❤️❤️❤️ 2021 m. rugsėjo 28 d. Kaune vyko LSOK vykdomo tarptautinio projekto ,,Sutrikusios raidos vaikų integracija per sportą“ kuris finansuojamas EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation krepšinio šventė. Šventėje dalyvavo projekto dalyviai:
🏀Biržų mokykla-darželis ,,Vyturėlis“;
🏀Vilniaus Centras ,,Eik“;
🏀Kauno Jono Laužiko mokykla;
🏀Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla,
🏀Šiaulių“Ringuvos“ mokykla,
🏀Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos sportininkai jungėsi nuotoliniu būdu.
Šios antrosios krepšinio šventės metu jaunieji atletai išbandė jėgas vikrumo, kamuolio varymo, metimo, pusiausvyros lavinimo rungtyse, kurios vaikams suteikė džiaugsmo.
LSOK Prezidento gerb. Zenono Misiūno ir projekto vykdytojų vardu dėkojame organizacijoms, sudariusioms sąlygas atvykti komandoms į renginį. Didelį ačiū tariame pedagogams, treneriams, savanoriams ir projekto rėmėjams! Džiaugiamės matydami tobulėjančius vaikus ir jų norą tai pademonstruoti. Tikime, kad kitą kartą susitikę jau žaisime komandinį krepšinį, jei tik pandeminė situacija leis!

Lithuanian Special Olympics committee Norway GRANT project team presents the 2nd Sports Festival, which is part of our project.❤️❤️❤️ 2021 September 28 The basketball festival of the international project “Inclusion thought sport for children with developmental disabilities” implemented by LSOK, which is funded by the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, took place in Kaunas. The participants of the project took part in the celebration from:
🏀Biržai school-kindergarten “Vyturėlis”;
🏀Vilnius Center „Eik“;
🏀Kaunas Jonas Laužikas School;
🏀Kazlų Rūda „Saulės“ school,
🏀Šiauliai „Ringuva“ school,
🏀Klaipėda „Medeinė“ school athletes joined event online;
During this second basketball festival, the young athletes tested their strength in competitions of agility, driving the ball, throwing, balance training, which gave the joy for children.
On behalf of LSOK President Mr. Zenonas Misiūnas and the project managers, we thank the organizations that created the conditions for the teams to participate at the event. Many thanks to educators, coaches, volunteers and project sponsors! We are happy to see children improvement and their desire to demonstrate this. We believe that the next time we meet, we will already play team basketball, if only the pandemic situation allows! 📸 Vaiva Abramavičiūtė
🎥 Aušra Kriškoviecienė

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsLithuania/videos/903570116922905/