Šeštadienį, Šeduvos gimnazija, pažymėjo 100 m. jubiliejų. Renginyje dalyvavo LR seimo nariai, Radviliškio rajono meras A.Čepononis, įstaigų ir organizacijų vadovai. Ta proga, LSOK prezidentas Z.Misiūnas, gimnazijos direktoriui L.Škleinikui, įteikė simbolinį padėkos prizą už ilgametį, abipusiai naudingą darbą, rengiant specialiųjų poreikių vaikus LSOK rinktinėms ir jų sėkmingą dalyvavimą Europos ir pasaulio SO žiemos ir vasaros žaidynėse ir gražius ugdytinių pasiekimus jose. Išsakyta viltis, kad šis bendradarbiavimas tęsis ir toliau.
Ta proga, už ilgametį, nuoširdų darbą, ruošiant spec. poreikių vaikus LSOK rinktinėms, LSOK treneris, valdybos narys, sporto programų direktorius Arūnas Bagdonas apdovanotas, LSOK PADĖKOS RAŠTU.

Nuotraukos Sigito Mikučio:
https://www.facebook.com/sigismikutis/posts/3043389759012174
https://www.facebook.com/sigismikutis/posts/3043838428967307

Šeduvos gimnazijos 100 m. jubiliejius