SO Jaunųjų Atletų Šventė Mažeikiuose

 

            Šaltą ir gražų, gruodžio 3 d. Neįgaliųjų dienos rytą, Mažeikiuose vyko SO ,,Jauno Atleto“ programos sporto šventė. Į Mažeikius susirinko komandos iš Palangos ,,Baltijos“ pradinės mokyklos, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos ,, P…ušelė“ bei šventės šeimininkų komandos iš Mažeikių l/d ,, Bitutė. Po gražaus vaikučių pasveikinimo dainele, sveikinimų žodžių Neįgaliųjų dienos proga bei linkėjimų linksmai praleisti laiką mažiesiems sportininkams, vaikai ir jų tėveliai, seneliai bei komandų personažai – miško žvėreliai, pajudėjo atlikti linksmųjų sportinių užduočių.

            Užduotys, kurias vaikai atliko buvo puikiai žinomos, nes visus pratimus jie mokėsi atlikti sportuodami savo kolektyvuose, su šeimomis ir draugais.

            Graži l/d ,, Bitutė“ aplinka, splavingos sportinės priemonės, personažai, kurie lydėjo komandas nuo pradžios iki pabaigos visos šventės metu suteikė nepaprastą nuotaiką dalyviams, jų tėveliams bei svečiams. Smagu buvo girdėti vaikų tėvelių, darželių, mokyklų direktorių išsakytas mintis apie šios programos reikalingumą ir bendravimo skatinimą. Lietuvos specialiosios Olimpiados komitetas dėkoja programą remiančioms organizacijoms Mattel children foundation, Advokatų profesinei bendrijai ,,iLAW“ , UAB ,, Kietaviškių gausa“ ir ,, Domeina“. Rėmėjų suteikta finansinė parama programai leido nupirkti visoms 2014 m.komandoms – dalyvėms sportinių priemonių rinkinius, marškinėlius vaikams ir komandų vadovams. O žvelgiant į vaikų besišypsančius veidus nelieka abejonių apie visų išsakytų minčių teisingumą.

            Dėkojame Mažeikių l/d ,,Bitutė“ bendruomenei, direktorei Astai Samoškienei, šventės organizatorei Zuzanai Strakšienei ir visiems, kurie prisidėjo prie šios puikios šventės.

,,Jauno Atleto“ programos koordinatorė Lietuvoje Aušra Kriškoviecienė

Jaunųjų Atletų Šventė Mažeikiuose