2017 m. gegužės 16 d. Kaune vyko SO programos ,,Jaunieji atletai“ praktinis-teorinis seminaras, kurio tikslas buvo supažindinti seminaro dalyvius su tarptautine SO programa ,,Jaunieji atletai“, pademonstruoti jos pritaikymo galimybes įvairių specialiųjų ugdymo poreikių turintiems vaikams ir paskatinti kūrybingai  ja naudotis. Seminare dalyvavo pedagogai iš 40 Lietuvos ugdymo institucijų. Pedagogams buvo pristatyta LSOK veikla, supažindinti su programa ,,Jaunieji atletai“, pravesta atvira veikla pedagogams remiantis programos metodine medžiaga. Kauno J.Laužiko spec. mokyklos vaikučiai parodė drąsą ir puikius gebėjimus atliekant ėjimo, bėgimo pratimus.

SO programos „Jaunieji atletai“ seminaras