Specialiosios olimpiados filosofija ir principai

    Specialiosios olimpiados sąjūdis yra pagrįstas tikėjimu, kad sutrikusio intelekto žmonės gali, atitinkamai pateikus instrukciją ir paskatinus, mokytis, džiaugtis ir gauti naudos iš dalyvavimo individualiame ir komandiniame sporte. SO sąjūdžio idėja teigia, kad reguliari sportinė veikla yra sportinių įgūdžių raidos pagrindas,o varžybos tarp sutrikusio intelekto asmenų lygių gebėjimų pagrindu labiausiai atitinka šių sportinių įgūdžių testavimo reikšmę, vertinimo vyksmą ir suteikia tikslą asmeninei raidai. SO sąjūdis pagrįstas tikėjimu, kad per sporto treniruotes ir varžybas sutrikusio intelekto asmenys gauna fizinę, protinę, socialinę ir dvasinę naudą, stiprinamos šeimos ir visuomenė, stebėdama ir dalyvaudama procese įgyja daugiau supratimo apie visuomenės narius, turinčius specialius poreikius ir didėja jos atsakomybė už kiekvieną narį. Savo veikloje Specialiosios olimpiados komitetas laikosi šių principų (Eichstaedt & Lavay, 1992):

1. Specialiosios olimpiados sąjūdžio dvasia – įgūdžiai, drąsa, dalyvavimas ir džiaugsmas – vienija universalias vertybes, kurios peržengia visas geografines, nacionalines, politines, gentines, amžiaus, rasės ir religijos ribas.

2. Specialiosios olimpiados tikslas yra sutelkti sutrikusio intelekto asmenis į didelę bendruomenę, kurioje yra sudarytos visos sąlygos juos priimti ir suteikta galimybė tapti naudingais ir produktyviais piliečiais.

3. Specialioji olimpiada skatina daugiausia laimėjusius sportininkus išeiti iš specialiosios olimpiados treniravimo ir varžybų tinklo į mokyklų ir bendruomenės programas, kuriose jie galėtų treniruotis ir varžytis reguliarioje sportinėje veikloje. Sportininkai sprendimą priima patys: gali likti specialiosios olimpiados sąjūdyje  arba tęsti dalyvavimą sportinėje ar kitoje srityje tarp sveikųjų.

4. Visa specialiosios olimpiados veikla – vietinio, regioninio, nacionalinio ir tarptautinio lygio – rodo specialiosios olimpiados sąjūdžio vertę, standartus, tradicijas, ceremonijas ir įvykius, kurie plėtoja ir praturtina moralines ir dvasines ypatybes. Gerėja dalyvių savivertė.

5. Įsijungti į specialiosios olimpiados judėjimą gali visi sutrikusio intelekto asmenys virš 8 metų.

6. Specialiosios olimpiados sportininkui turi gauti  kvalifikuotų trenerių paslaugas ištisus metus, atsižvelgiant į standartizuotas bei adaptuotas tarptautines sporto taisykles.

7. Kiekvienoje specialiosios olimpiados sąjūdyje taikomoje treniravimo programoje turi būti vykdoma sportinė veikla ir varžybos (nuo paprastų motorinių veiksmų iki sudėtingų varžybų) priklausomai nuo kiekvieno sportininko amžiaus ir gebėjimų, sudarant sąlygas priemonių prieinamumui, administravimui, treniravimui ir treniravimuisi ir t. t.

8. Kiekvienoje specialiosiosolimpiados varžybų apdovanojimo ceremonijoje, be tradicinių pirmos, antros ir trečios vietos medalių, sportininkai, užėmę paskesnes vietas, taip pat yra apdovanojami: ceremonijos metu jiems suteikiami atitinkamos spalvos kaspinai.

9. Kiekviena specialiosios olimpiados veikla yra vykdoma padedant įvairaus amžiaus savanoriams, siekiant sukurti didesnes galimybes visuomenei suprasti ir dalyvauti kartu su sutrikusio intelekto asmenimis. Visa tai padeda suprasti sutrikusio intelekto asmenų ir šeimų emocinius, fizinius, socialinius ir dvasinius poreikius.

10. Pagrindinė specialiosios olimpiados paskirtis yra sportinis treniravimas ir varžybos, kaip integracinė specialiosios olimpiados žaidynių dalis, yra vykdomi ir socialiniai bei kultūriniai renginiai, tokie kaip šokiai ir koncertai, meno parodos, istorinių vietovių lankymas, teatro spektakliai ir pan., medicininė sveiko atleto programa. Specialiosios olimpiados sąjūdžio sportininkų šeimos yra skatinamos aktyviai dalyvauti šio sąjūdžio organizuojamose  ir vykdomose programose bei renginiuose.

11. Tarptautinio specialiosios olimpiados sąjūdžio tikslas yra kiekvienoje šalyje sukurti atitinkamas organizacijas ir organizuoti specialiosios olimpiados sąjūdį bendruomenės lygiu. Visos sąjūdyje dalyvaujančios šalys yra pakviestos dalyvauti tarptautinėse specialiosios olimpiados žaidynėse, kurios vyksta kas keturi metai, atitinkamai vasaros ir žiemos ir įvairių sporto šakų SO Europos čempionatuose.

12. Specialiosios olimpiados sąjūdis skatina įtraukti sutrikusio intelekto sportininkų pasirodymą bendruomenės bei nacionalines profesionalų ir mėgėjų sportinėse programose vykdant varžybas, kuriose jie galėtų atsiskleisti pasauliui savo specifiškomis vertybėmis – įgūdžiais, drąsa, noru dalyvauti ir džiaugsmo patyrimu.

    Specialiosios olimpiados žaidynėse gali dalyvauti visi asmenys, kuriems iki 18 metų yra nustatytas intelekto sutrikimas. Specialiosios olimpiados sportininkai gali dalyvauti keliose organizuojamose sporto programose, ir yra skatinami dalyvauti reguliariose sportinėse veiklose. Specialiųjų olimpiadininkų mokymas dalyvauti pereinant iš specialiosios olimpiados programų į reguliarias sporto programas yra vienas iš pagrindinių specialiosios olimpiados sąjūdžio tikslų ( Songster, 1984 ). Tarptautinis specialiosios olimpiados komitetas rekomenduoja, kad sportininkai dalyvautų ir varžytųsi tik vienoje sporto šakoje vieno sezono metu, nors jie skatinami dalyvauti ir daugelyje rekreacinės veiklos rūšių. Tarptautinis specialiosios olimpiados komitetas, remiantis Amerikos SI asociacija,  yra parengęs vadinamojo tinkamumo specialiajam olimpiniam sąjūdžiui apibrėžimą:

    Specialiame judėjime gali dalyvauti asmuo kurio intelekto sutrikimas yra protinis atsilikimas, esant IQ žemiau 70 – 75, esant ribotiems sugebėjimams dvejose ar daugiau veiklų (jų yra 10: bendravimas, socialiniai įgūdžiai, apsitarnavimas kasdieniame gyvenime sveikatos sferoje, darbas buityje, laisvalaikio sferoje – nedaro sprendimų, sveikatos ir saugumo sferoje, veiklos kryptingumas, mokslas, visuomeninė veikla, darbas) ir tai pasireiškiant iki 18 metų.

    Prieš dalyvaudami specialiosios olimpiados žaidynėse sportininkai privalo turėti oficialiai pasirašytą tėvų ar globėjų leidimo formą ir medicininį gydytojo įvertinimą (Eichstaedt & Lavay,1992).

Specialiosios olimpiados šūkis:

LEISKITE MAN LAIMĖTI, BET JEI MAN NEPAVYKS, PASKATINKITE MANE SIEKTI PERGALĖS.

MUS REMIA SPECIAL OLYMPICS CHRISTMAS RECORD GRANT: