Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas 2024 m. įgyvendina projektą „LSOK asmenų su negalia teisių ir interesų atstovavimas“, kurio tikslas – ginti Lietuvos specialiosios olimpiados žmonių, turinčius negalią (intelekto sutrikimą) teises, telkti juos bendroms veikloms, skatinti dalyvauti visuomeniniame gyvenime, didinti asmenų su negalia, jų šeimų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais.

Skatinti asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų informuotumą; Atstovauti asmenų su negalia interesams telkiant konsultacijas, didinant asmenų su negalia, jų šeimų narių ir visuomenės informuotumą negalios klausimais. Teikti 5 pasiūlymus/rekomendacijas teisėkūros ar teisės aktų taikymo ar jų įgyvendinimui savivaldybės įstaigoms ar kitoms institucijoms. Leisti periodinį elektroninį leidinį susijusį su LSOK veikla ir negalios klausimais, informavimu.

Projekto metu bus organizuojama įtraukaus sporto šventė „Sportas įtraukia ir sujungia“, seminaras smurto tematika „Smurto, neapykantos nusikaltimų ir neapykantos kalbos prieš asmenis su negalia prevencija ir pagalba nuo smurto“. Teikiama ankstyvoji s pagalba ir konsultacijos šeimoms.

Esant klausimams visada esame pasiruošę padėti.
Savo klausimus galite patogiai pateikti el. paštu: solithuania@gmail.com

Elektroninio leidinio numeriai;
2024 m. Nr. 1
2024 m. Nr. 2
2024 m. Nr. 3
2024 m. Nr. 4