Specialiosios Olimpiados Sąjūdžio Istorija

    Kenedžių ( Kennedy ) šeima iš Masačiuseto ( Massachusetts ) valstijos su sutrikusio intelektofaktu susidūrė tada,kada Josefo ( Joseph ) ir Rozos ( Rose) Kenedžių šeimoje gimė mergaitė su šia negalia. Seseriai Eunice Kennedy Shriver atrodė labai svarbu,kad tokiems vaikams būtų suteikiama galimybė užsiiminėti fizine veikla, pagal galimybes sportuoti ir žaisti įvairius aktyvius žaidimus.Ji tikėjo, jeigu yra sukuriama atitinkama aplinka ir sudaromos tinkamos galimybės, šie asmenys gali daug pasiekti. Specialiosios olimpiados sąjūdžio užuomazga – 1963 metų vasara, kai Eunice Kennedy Shiver suorganizavo penkių savaičių vasaros stovyklą sutrikusio intelekto asmenims. Stovykla buvo surengta jos namuose Maylande (Mayland). Stovykloje dalyvavo 100 sutrikusio intelekto vaikų bei suaugusiųjų. Stovyklos programoje buvo fizinė veikla – plaukimas, tinklinis, jojimas, (Eichstaedt&Lavay, 1992).

    Nuo 1963 iki 1968 metų įkurtas Joseph P. Kennedy fondas drauge su Amerikos sveikatos, fizinio lavinimo ir rekreacijos aljansu ( American Alliance for Health, Physical Education and Recreation) suteikė finansinę paramą žmonių, susidomėjusių sutrikusio intelekto asmenų ugdymu, veiklai. Taip pat, buvo finansuojami universitetų, bendruomenių ir privačių organizacijų projektai sutrikusio intelekto asmenų ugdymui, atliekami tyrimai ir kuriamos fizinio, sveikatingumo bei specialios sporto programos.  1968 metais, įvertinus pradines mokyklas lankančių sutrikusio intelekto vaikų galimybes dalyvauti kūno kultūros pratybose, paaiškėjo, kad trečdaliui šių vaikų nevyksta jokios organizuotos kūno kultūros pamokos (Brace, 1968). Atlikus tyrimus 335 mokykloje 21 JAV valstijoje, duomenų analizė parodė, kad 45 % mokinių, turinčių lengvas protinio sutrikimo laipsnį, visai nevyko kūno kultūros lavinimo pamokos, t. y. jie buvo išbraukti iš bet kokios fizinės veiklos ir tik 25% tokių mokinių vyko kūno kultūros pamoka vieną valandą per savaitę (Rarick, Widdop & Broadhead, 1970).

    1968 metais Joseph P. Kennedy fondas iš Čikagos gavo pasiūlymą suorganizuoti sutrikusio intelekto asmenų lengvosios atletikos varžybas. Fondas skyrė varžybų organizavimui 20000 JAV dolerių, tačiau pareikalavo, kad šalia lengvosios atletikos varžybų vyktų ir plaukimo varžybos, būtų laikomasi graikų olimpiados principų. Taigi, 1968 metų liepos 19–20 dienomis įvykusios varžybos Čikagoje yra laikomos pirmomis tarptautinėmis vasaros specialiosios olimpiados žaidynėmis. Jose dalyvavo daugiau kaip 1000 jaunuolių, kurių amžius svyravo nuo 8 iki 17metų, iš 26 JAV valstijų, Kolumbijos ir Kanados. Per dvi dienas įvyko 200 varžybų ir buvo surengti keli seminarai. 1968 metais buvo sukurtas Specialiosios olimpiados tarptautinis komitetas (ne pelno siekianti organizacija), kurio funkcijos buvo ne tik surengti specialiosios olimpiados žaidynes, bet ir skatinti sutrikusio intelekto fizinio pajėgumo, sveikatingumo ir treniravimo programų kūrimą (Eichstaedt & Lavay, 1992).