Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariato bendruomenių pareigūnė Akvilė Krunglevičienė ir Kazlų Rūdos specialios mokyklos mokytoja Loreta Papečkienė 2017 metų liepos 4-6 dienomis, Lietuvos specialiosios olimpiados komiteto (LSOK) kvietimu, dalyvavo tarptautiniame specialiosios olimpiados ugnies fakelo nešimo organizavimo mokymuose Amsterdame (Olandija) .

Susitikime dalyvavo atstovai iš 14 Europos šalių (po 1 policijos pareigūną ir 1 specialios olimpiados atstovą), kurie pristatė programas, akcijas, bendradarbiavimo formas organizuojant deglo nešimą.

Pastebėtina, kad deglo nešimo organizavime itin aktyviai dalyvauja policijos pareigūnai : vykdomi užsiėmimai, pasirodymai, kurių metu bendradarbiaujama su organizacijomis, renkamos aukos. Vienas iš šios gražios iniciatyvos tikslų yra palaikyti asmenis turinčius negalią ir išmokti su jais dirbti, bendradarbiauti.

Keletas metų Kazlų Rūdos policijos pareigūnai aktyviai bendradarbiauja ir dalyvauja Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos organizuojamuose Lietuvos specialiosios olimpiados lengvosios atletikos čempionate-deglo nešime. Šiose sportinėse varžybose dalyvauja komandos iš visų Lietuvos specialiųjų mokyklų.

1981 metais Whichitos (Kanasas JAV) policijos komisaras Richard LaMunyon norėdamas padėti Specialiajai Olimpiadai rinkti aukas, bendruomenėse , kuriose pareigūnai dirba ir gyvena, įkūrė pareigūnų deglo nešimo organizaciją .

Nuo 2013 metų gruodžio 11d. LSOK yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį su Policijos departamentu prie Vidaus Reikalų ministerijos.

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvos Specialiosios olimpiados komiteto prezidentui Zenonui Misiūnui ir Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos direktorei Daivai Dabrilienei už kvietimą dalyvauti prasmingą misiją skleidžiančiuose mokymuose, kurie dar kartą patvirtina policijos pareigūnų šūkį „ Ginti. Saugoti. Padėti“.

Mokymų metu įgyta neįkainuojama patirtis, nuoširdus bendradarbiavimas ir toliau ateityje skatins degti „Vilties ugnį “ !

Daugiau informacijos :

http://www.letr.org.

http://www.specialolympics.org/

http://www.lsok.lt/

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kazlų Rūdos policijos komisariato informacija

Tarptautinio bendradarbiavimo patirtis Olandijoje – Lai dega vilties ugnis!