“Working together for an inclusive Europe!”

Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas kovo 16 d. organizavo nuotolinį susitikimą su organizacijomis – dalyvėmis projekto „Įtraukimas per sportą vaikams turintiems sutrikusį vystymąsi“, kuris yra finansuojamas EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. Nuotoliniame susitikime buvo pristatytas projektas, jo veiklos, darbų planas ir tikslai. Džiaugiamės, kad visos komandos pozityviai nusiteikusios ir laukia projekto starto savo organizacijose.
Pirmų metų organizacijos dalyvės:
Šiaulių „Ringuvos“ mokykla;
Rokiškio pagrindinė mokykla;
Klaipėdos “Medeinės“ mokykla;
Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla;
Vilniaus centras „Eik“;
Kauno Jono Laužiko mokykla;
Biržų mokykla-darželis „Vyturėlis“;
Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras.

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsLithuania/photos/a.379530615444082/3954327907964317/?type=3

On 16 of March Lithuanian special Olympics committee organized online meeting with organizations – participants for the Project „Inclusion through sport for children with developmental disabilities“ which is funded by EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation. During the online meeting we presented Project and project goals, planned activities and first year work plan. We are very happy, that all organizations are very positive and waiting for the project start in organizations.
Organizations – participants of the first year are:
Šiauliai city „Ringuvos“ school;
Rokiškis city elementary school;
Klaipėda city “Medeinės“ school;
Kazlu Rūda city „Saulės“ school;
Vilnius city Center „Eik“;
Kaunas city Jono Laužiko school;
Biržai city school – kindergarten „Vyturėlis“;
Gelgaudiškis city „Šaltinio“ special education center.

#EEANorwayGrants
#FundforRegionalCooperation
#inclusivesportsforchildren
#SpecialOlympicsMotivationConsortium