Kartu su lektore Birute Velykienė mūsų organizacijos nariai mokėsi atpažinti smurto apraiškas, kaip su jomis kovoti ir stengtis jo išvengti.

Seminaras itin aktualus šiuolaikiniam jaunimui ir kartu juos atstovaujantiems asmenims.

Projektas finansuojamas Asmens su negalia teisių apsaugos agentūros.

Dalinamės itin svarbaus ir aktualaus seminaro smurto tematika akimirkomis, kuris vyko š.m. kovo 26 d. Seminaras yra dalis LSOK vykdomo „Neįgaliųjų asmenų teisių gynimo“ projekto.