Pristatome Jums sukurtą „Minor event” video, kuriame atsispindi mūsų visų bendras darbas projekte „Įtraukimas per sportą vaikams, turintiems vystymosi sutrikimą”.
Renginio metu vyko šeimų forumas, kurio metu projekto dalyvių šeimoms, projekto partneriams ir rėmėjams, bei renginį lankiusiems svečiams buvo pristatyta projekto įgyvendinimu eiga, veiklos, o projekte dalyvaujančios šeimos, bei tarptautiniai partneriai pasidalino savo patirtimi.
🥗Lekt. Daiva Kivirienė skaitė paskaitą „Sveika mitybą ir cukrinis diabetas”.
🦷Gyd. Valdas Butkus iš Biologinės funkcinės odontologijos klinikos Aukštėja, skaitė paskaitą „Burnos ir viso organizmo sveikata”. Projekto metu vyko Sporto mugė, kur Jaunimo lyderiai pristatė Specialiosios olimpiados veiklas, galimybes prisijungti prie veiklų ir kvietė praktiškai išbandyti futbolo sporto šaką ⚽️, grindų riedulį 🏑, piešimo terapiją 👩‍🎨ir jaunimo lyderių sukurtus žaidimus ♥️♦️♠️♣️tarptautinių mokymu metu. Renginys buvo skirtas taip pat jaunųjų projekto dalyvių krepšinio sporto šventei, kur BC Žalgiris Kaunas jaunimas padėjo sėkmingai atlikti parengtas užduotis 🏀🏀🏀 Dėkojame Krepšinio namai už šiltą priėmimą ir išreikštą didelį palaikymą.
Futbolas visiems už pastiprinimą pristatant futbolo sporto šaką ir visiems kurie dalyvavo, bei buvo kartu. Projektas iš dalies finansuojamas EEA and Norway Grants for regional cooperation.

We present to you a video of the Minor event, which reflects the joint work of all of us in the project „Inclusion through sport for children with developmental disabilities”.
During the event, a family forum was held, during which the families of the project participants, project partners and sponsors, as well as the guests who attended the event were introduced to the project implementation, activities, and the participating families and international partners shared their experiences. 🥗Lect. Daiva Kivirienė lead a lecture „Healthy Eating and Diabetes”.
🦷Gyd. Valdas Butkus from the Clinic of Biological Functional Dentistry Aukštėja, gave a lecture „Oral and whole body health”. During the project, a Sports Fair was held, where Youth Leaders presented the activities of the Special Olympics, opportunities to join activities and invited to try out the sport of football⚽️, floorball🏑, drawing therapy👩‍🎨 and games created by youth leaders❤️♦️♣️♠️during international training. The event was also dedicated to the sports festival of young project participants, where BC Žalgiris Kaunas youth helped to successfully complete the prepared tasks🏀🏀🏀 Thank you Krepšinio namai for the warm welcome and expressed great support.
Futbolas visiems for reinforcement by introducing the sport of football and for everyone who participated and were together. The project is funded by the EEA and Norway Grants for regional cooperation.

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsLithuania/videos/2873190369658259/