Biržų mokykla – darželis „Vyturėlis“ dalinasi kalėdinio krepšinio akimirkomis, kur mažieji Norway Grant projekto „Įtraukimas per sportą vaikams turintiems sutrikusį vystymąsi“ dalyviai nuostabiai leido laiką kartu. Platesnę informaciją galite rasti pateiktoje nuorodoje.
Birzai School – Kindergarten „Vyturėlis“ shares moments of Christmas basketball, where the little participants of the Norway Grant project „Inclusion through Sport for Children with Developmental Disabilities“ had a wonderful time together. You can find more information at the link provided.

#inclusivesportsforchildren #FundforRegionalCooperation #EEAandNorwayGrants

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsLithuania/posts/4797668023630297