Jonavos „Neries” pagrindinės mokyklos komanda siunčia linkėjimus iš nuostabių treniruočių, kurios yra dalis Norway Grant projekto „Įtraukimas per sportą vaikams turintiems sutrikusį vystymąsi“.
Pakalbinus komandos trenerę Emą sužinojome ką komanda veikia treniruočių metu ir kaip jiems sekasi.

Lavinome kamuolio mušinėjimo įgūdžius į grindis, taiklumo įgūdžius metant į lankus, vienas kitam ir į krepšį, lindome tuneliu, ridenome kamuolį draugui, apibėgom kliūtis nešant rankose kamuolį taip lavindami reakcijos greitį, žaidėme judriąsias estafetes. Stengiamės, kad judėjimas ir sportas mums teiktų daug džiaugsmo ir gerų emocijų”. Sakė komandos trenerė. Džiaugiamės aktyvios komandos įsitraukimu į Lietuvis specialiosios olimpiados komiteto vykdomą Norway Grant projektą 🥰 Projektas iš dalies finansuojamas EEA and Norway Grants for regional cooperation.
Dėkojame šio projekto rėmėjams
🏀Gintaro ir Deimantės Staniulių labdaros fondui;
🏀The Kazickas Family Foundation – Kazickų Šeimos Fondas
🏀VŠĮ „Saugi pradžia” … The team of Jonavas „Neries” primary school sends greetings from the wonderful trainings, which are part of the Norway Grant project „Inclusion through sports for children with developmental disabilities”.
After interviewing the team’s coach, Emma, ​​we found out what the team does during training and how they are doing.

We trained the skills of hitting the ball on the floor, accuracy skills when throwing into hoops, to each other and to the basket, we ran through the tunnel, rolled the ball to a friend, ran around obstacles while carrying the ball in our hands thus developing reaction speed, played mobile relays. We try to make movement and sports bring us a lot of joy and good emotions”, said the team’s coach. We are happy about the involvement of an active team in the Norway Grant project carried out by the Lithuanian Special Olympics Committee. The project is partially financed by EEA and Norway Grants for regional cooperation.
Thanks to the sponsors of this project
🏀Gintaro and Deimantė Staniulių charity fund;
🏀The Kazickas Family Foundation – Kazickas Family Foundation
🏀VŠĮ „Safe Start” #inclusivesportsforchildren
#FundforRegionalCooperation #Soee #EEANorwayGrants

https://www.facebook.com/SpecialOlympicsLithuania/posts/pfbid0Fwf4P3Vps89Vry1CCMFFAD2NGUiCTtqnUoHGLanX4oaCBVGyur4BBn4J8Gpy74t2l

Projekto „Įtraukimas per sportą vaikams turintiems sutrikusį vystymąsi“ treniruotės