Working together for inclusive Europe! 🌍❤️🌍

2021 m. birželio 9 d. nuotolinio renginio metu vyko tarptautinio projekto ,,Sutrikusios raidos vaikų integracija per sportą“ kuris finansuojamas EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation pristatymas ir susitikimas su visais projekto dalyviais. Lietuvoje projektą vykdo LSOK ir jame dalyvauja net 8 Lietuvos organizacijos: Klaipėdos ,,Medeinės“ mokykla, Biržų mokykla-darželis ,,Vyturėlis“, Vilniaus Centras ,,Eik“ , Kauno Jono Laužiko mokykla, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla, Šiaulių „Ringuvos“ mokykla, Rokiškio pagrindinė mokykla, Gelgaudiškio ,,Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras.
Džiaugiamės, kad projekto dalyviai turėjo progą susipažinti su kitų šalių dalyviais: Europos Eurazijos Specialiosios Olimpiados komitetu, SO Bosnija ir Hercegovina, SO Juodkalnija, SO Rumunija, SO Slovakija, SO Islandija, Lenkijos Poznanės fizinio ugdymo universitetu, pamatyti jų video pristatymus ir perduoti sveikinimo žodžius nuotolinio renginio Motivation Romania Foundation rengėjams bei dalyviams. Organizatoriai pristatė visų projekto partnerių žemėlapį, kuris maloniai nustebino dėmesiu kiekvienam dalyviui ir jų atstovaujamai šaliai. Lietuvai atstovavo Vilniaus komandos treneris Lukas Virozerovas, sveikinimo kalbą ir sėkmingo darbo visiems linkėjimus perdavė projekto koordinatorė Lietuvoje Vaiva Abramavičiūtė.
Sveikinimo žodžius tarė Special Olympics Europa Eurazija vadovas mr. David Evangelista, Islandijos Welfare & Children Affair ministras dr. A. Einar Dadason.
Sveikiname visas komandas šauniai pradėjusias vykdyti projektą ir veiklas!

2021 June 9 The online event featured a presentation of the international project “Inclusion through Sport for Children with Developmental Disabilities ” funded by the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation where meet all project participants. In Lithuania, the project is implemented by LSOK and this year we have 8 Lithuanian organizations participants: Klaipėda city „Medeinės“ School, Biržai city School-Kindergarten „Vyturėlis“, Vilnius Center „Eik“, Kaunas city Jono Laužiko School, Kazlų Rūda city „Saulės“ School, Šiauliai city Ringuvos school, Rokiškis city primary school, Gelgaudiškis city „Šaltinio „special education center.
We are glad that the project participants had the opportunity to meet participants from other countries: Special Olympics Europe Eurasia, SO Bosnia and Herzegovina, SO Montenegro, SO Romania, SO Slovakia, SO Iceland, Polish University of Physical Education in Poznan, see their video presentations and to hear welcome words from organizers and participants of the online event organized by lead partner Foundation Motivation Romania. The organizers presented a map of all the project partners, which pleasantly surprised with the attention for each participant and the country they represented. Lithuania was represented by Vilnius team coach Lukas Virozerov, congratulatory speech and wishes for successful work to all were conveyed by project coordinator in Lithuania Vaiva Abramavičiūtė.
Welcoming remarks were made by Mr. Special Olympics Europe Eurasia managing director David Evangelista, Minister of Welfare & Children Affair of Iceland dr. A. Einar Dadason.

Congratulations to all the teams who have just started the project and activities!