Ypatinga krepšinio pamoka

2021-06-18 d. Kaune vyko pirmasis realus po karantino Norway Grant projekto ,,Sutrikusios raidos vaikų integracija per sportą“ renginys, kuris finansuojamas EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation, sukvietęs net 50 sutrikusios ir įprastos raidos vaikų kartu žaisti ir sportuoti krepšinio tema.
Integruotoje krepšinio pamokoje dalyvavo vaikai iš Vilniaus centras ,,Eik“ , Kauno Jono Laužiko mokykla, Kazlų Rūdos „Saulės“ mokykla, Kauno l/d ,,Nežiniukas”. Ačiū, mieli pedagogai, už Jūsų nuoširdų darbą su vaikais.
Projekto dalyvius pasveikino krepšininkas Europos ir Eurolygos čempionas Giedrius Gustas, palinkėdamas visiems būti fiziškai aktyviais ir mėgautis krepšinio švente.
Projekto vykdytojos Vaiva Abramavičiūtė ir Aušra Kriškoviecienė parengė atskirų užduočių stoteles, kuriose vaikai atliko įvairius taiklumo, dėmesio, judesių lavinimo, atsipalaidavimo pratimus, žaidė žaidimus su parašiutu.
Galime didžiuotis, kad jauniesiems atletams stotelėse padėjo Kauno SOK savanoriai atletai lyderiai ir jaunimo lyderiai. Tokia patirtis jaunimui suteikia daugiau pasitikėjimo savimi, vaikams jie atstoja draugus, o organizatoriams labai reikalinga pagalba.
Taip pat esame labai dėkingi visiems kitiems savanoriams!
Džiaugiamės ir esame dėkingi Lietuvos Krepšinio Namams už suteiktą visokeriopą pagalbą renginio metu.
Kazickų šeimos fondui, fondui „Saugi pradžia“ už finansinę paramą, kurios dėka Lietuva gali sėkmingai vykdyti šį labai prasmingą projektą.

A special basketball lesson

2021-06-18 d. The first real event after the quarantine kicked off the Norway Grant project “Integration of Children with Developmental Disabilities through Sports”, funded by the EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation which took place in Kaunas city. During the event participated around 50 children with and without ID who to played basketball together.
Children from Vilnius center „Eik“, Kaunas city Jonas Laužikas school, Kazlų Rūda city „Saulė“ school, Kaunas city kindergarten „Nežiniukas“ took part in the integrated basketball lesson. Thanks to the educators, for your sincere work with children.
The participants of the project were greeted by the basketball player, European and Euroleague champion Giedrius Gustas, wishing everyone to be physically active and enjoy the basketball festival.
Project coordinators Vaiva Abramavičiūtė and Aušra Kriškoviecienė prepared stops for separate tasks, where children performed various exercises of accuracy, attention, movement training, relaxation, and played games with a parachute.
We can be proud that Kaunas special olympics club volunteer athlete leaders and youth leaders helped the young athletes at the stops. Such experiences give young people more self-confidence, they become a friends for children, and give huge help for the organizers.
We are also very grateful to all the other volunteers!
We are happy and grateful to the Lithuanian House of basketball for all the help provided during the event.
Kazickai Family Foundation, Fund „Safe begining“ for financial support, thanks to which Lithuania can successfully implement this very meaningful project.

#EEANorwayGrants
#FundforRegionalCooperation
#inclusivesportsforchildren
#SpecialOlympicsMotivationConsortium